Prophmed - Gabinet lekarski

Krzysztof Kowalczyk Indywidualna Praktyka Lekarska Łomianki

Idź do treści

ABPM (Holter cisnieniowy)

EKG, Holter, Spirometria

Holter ciśnieniowy jest ambulatoryjnym narzędziem diagnostycznym, które bada związek między chorobą wieńcową serca oraz nadciśnieniem tętniczym, co pozwala na dokładną analizę wielu parametrów ryzyka sercowo-naczyniowego. Zapisuje ono 24-godzinny profile ciśnienia krwi, odcinka ST i zmienności rytmu serca, oraz 2-kanałowy obraz krzywej EKG w zaprogramowanej wcześniej sekwencji. Dodatkowe zapisy krzywej EKG wraz z odpowiadającymi im wartościami ciśnienia krwi zostaną zarejestrowane w przypadku wystąpienia (niemych) zdarzeń niedokrwienia, wysokiego lub niskiego tempa akcji serca lub epizodów omdlenia. Pacjenci mogą manualnie oznaczać i rejestrować dodatkowe zdarzenia w przypadku wystąpienia ich symptomów.
Badanie jest wykonywane u pacjentów: diagnozowanych w kierunku nadciśnienia tętniczego, przy kontroli leczenia u których występują trudności w kontroli ciśnienia przy dotychczasowej terapii z zespołem „białego fartucha”, automatyczne pomiary ciśnienia eliminują stres związany z wizytą u lekarza gdy nadciśnienie współłistnieje z chorobą wieńcową gdy podejrzewamy, że wysokie wartości ciśnienia występują głównie w nocy
Przeciwwskazania
Badanie należy do nieinwazyjnych, niemniej nie należy wykonywać go u osób: bezpośrednio po urazach ręki lub klatki piersiowej nieprzytomnych lub z innego powodu nie współpracujących niekiedy w przypadku znanych uczuleń należy wybrać inny rodzaj elektrod (są one samoprzylepne i u osób wrażliwych niektóre typy mogą podrażniać skórę)


Badanie ABPM (Holter ciśnieniowy) wykonujemy aparatem brytyjskiej firmy BTL. Do badania używane są jednorazowe elektrody, przylepiane do skóry Pacjenta. Mankiet do pomiaru ciśnienia ma rozmiar dostosowany do potrzeb Pacjenta.

holter siśnieniowy ABPM

Przygotowanie do badania
Do badania najlepiej ubrać koszulkę bawełnianą z krótkim rękawem (mankiet do mierzenia ciśnienia jest zakładany na rękaw, nie drażni wtedy skóry) oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem.
W czasie badania należy prowadzić normalną aktywność.
Bezwzględnie należy chronić aparat i wszystkie jego części przed wilgocią i wodą, grozi to zniszczeniem urządzenia.
W czasie badania Pacjent powinien prowadzić dzienniczek, w którym będzie zapisywać wszystkie znaczące zdarzenia takie jak przyjęcie leków, wysiłek, nasilenie lub pojawienie się innych dolegliwości etc.

Zalecenia dotyczące wykonywania badań ABPM pochodzą z:
Pomiary ciśnienia krwi - tradycyjne, automatyczne i domowe Zalecenia European Society of HypertensionE. O'Brien, R. Asmar, L. Beilin, Y. Imai, J.-M. Mallion, G. Mancia, T. Mengden, M. Myers, P. Padfield, P. Palatini, G. Parati, T. Pickering, J. Redon, J. Staessen, G. Stergiou, P. Verdecchia, on behalf of the European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure MonitoringJournal of Hypertension, 2003; 21: 821-848 14.02.2005

Wprowadzenie | Gabinet Lekarski | Zdjęcia | Adres i dojazd | Rejestracja, kalendarz wizyt | Fundacja PMED24 HELP | EKG, Holter, Spirometria | Leczenie uzależnień | Pozostale | Rekomendacje | Aktualności | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego
darmowe liczniki