Prophmed - Gabinet lekarski

Krzysztof Kowalczyk Indywidualna Praktyka Lekarska Łomianki

Idź do treści

Leczenie uzależnień od narkotyków

Leczenie uzależnień

Narkomania jest uzależnieniem od narkotyków, czyli środków odurzających, substancji psychoaktywnych, chorobą postępującą, nieuleczalną i śmiertelną. Istotą jest fizyczna i psychiczna zależność od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość (amfetamina, marihuana, heroina, kokaina, morfina, LSD, itp. Objawia się, między innymi, potrzebą przyjmowania, stale lub okresowo, substancji odurzającej, w celu zmiany świadomości lub poprawy samopoczucia. Wpływa to na zmianę zachowań oraz pogorszenie funkcjonowania we wszystkich sferach życia. Wraz z rozwojem uzależnienia narkoman coraz bardziej koncentruje swoje życie na zażywaniu, poświęca coraz więcej czasu, energii i środków na zdobywanie i zażywanie narkotyków. Ma miejsce również stopniowy wzrost tolerancji – konieczność zażywania coraz większych dawek dla osiągnięcia efektu. Zwiększa to szkody wynikające z zażywania, jednak nie powstrzymuje osoby chorej od sięgania po narkotyk. Efektem jest utrata kontroli nad zażywaniem. Pojawiają się problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, wypadanie z określonych ról społecznych, zaniedbania w pełnieniu obowiązków oraz niemożliwa staje się realizacja wcześniej podjętych celów.

Przyczyny są bardzo złożone i ma na nie wpływ wiele istotnych czynników. Wymienia się wśród nich: predyspozycje psychiczne, dziedziczne, wpływ środowiska, a także właściwości uzależniające samego narkotyku. Bardzo często zaczyna się od pozornie nieszkodliwych eksperymentów młodych ludzi, bez świadomości ryzyka i zagrożeń. Nikt, kto sięga po narkotyk po raz pierwszy, nie wierzy, że stanie się ofiarą narkomanii. Choroba rozwija się i postępuje przechodząc kolejne fazy, aż do chronicznego zażywania i całkowitej destrukcji. Zmiany, jakie zachodzą w psychice osoby uzależnionej, zaburzają w ich świadomości rzeczywistą ocenę sytuacji i skalę problemu. Często jest to przyczyna niepodjęcia leczenia. Nie leczona prowadzi do całkowitej utraty kontroli nad życiem. Dlatego też rozpoczęcie leczenia we wczesnej fazie choroby pozwala zatrzymać jej postęp i zdobyć umiejętności niezbędne do trzeźwego życia.

Narkomania jest chorobą, którą można i trzeba leczyć w oparciu o założenie, że celem jest całkowite odstawienie wszelkich środków zmieniających świadomość. Służy temu psychoterapia oparta na rzetelnej wiedzy czym jest uzależnienie i jak można się od niego uwolnić. Głównym zadaniem terapii jest zapobieganie ewentualnym nawrotom choroby, poprzez uczenie ludzi uzależnionych nowych zachowań, tak aby radzili sobie w sytuacjach kryzysowych, bądź nauczyli się unikania takich sytuacji, które mogłyby ich sprowokować do ponownego brania środków psychoaktywnych.

Wprowadzenie | Gabinet Lekarski | Zdjęcia | Adres i dojazd | Rejestracja, kalendarz wizyt | Fundacja PMED24 HELP | EKG, Holter, Spirometria | Leczenie uzależnień | Pozostale | Rekomendacje | Aktualności | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego
darmowe liczniki