Prophmed - Gabinet lekarski

Krzysztof Kowalczyk Indywidualna Praktyka Lekarska Łomianki

Idź do treści

Łuszczyca

stowarzyszenia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Psoriasis".Stowarzyszenie to powstało z inicjatywy osób chorych spotykających się na forum internetowym (luszczyca.org.pl).
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę
oraz ich rodzin, a w szczególności:
- informowanie społeczeństwa o problemach i potrzebach ludzi chorych
- reprezentowanie interesów osób dotkniętych łuszczycą w stosunkach
z innymi organizacjami, instytucjami i organami państwa,
- integrowanie środowiska osób chorych na łuszczycę,
- działanie w kierunku poprawy jakości życia chorych na łuszczycę,
poprzez podnoszenie wśród chorych i ich rodzin wiedzy na temat łuszczycy
i metod jej leczenia,
- organizowanie pomocy wzajemnej w celu wymiany doświadczeń i wsparcia,
- organizowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia,
- inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych i legislacyjnych
dotyczących specyficznych potrzeb osób z łuszczycą i sposobu zaspokajania
tych potrzeb,
- organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie
poczuciu osamotnienia, bezwartościowości, rezygnacji i bezradności,
- otaczanie szczególną opieką osób najciężej dotkniętych chorobą i osób
ze "świeżym" rozpoznaniem łuszczycy, w tym organizowanie pomocy
psychologicznej dla osób chorych i ich najbliższego otoczenia w formie
poradnictwa, spotkań, szkoleń i warsztatów terapeutycznych.

Stowarzyszenie ma siedzibę w Bydgoszczy. W planach jest powstanie oddziałów terenowych, które będą mogły zgromadzić większą ilość potrzebujących i łatwiej dotrzeć do nich z pomocą.Wprowadzenie | Gabinet Lekarski | Zdjęcia | Adres i dojazd | Rejestracja, kalendarz wizyt | Fundacja PMED24 HELP | EKG, Holter, Spirometria | Leczenie uzależnień | Pozostale | Rekomendacje | Aktualności | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego
darmowe liczniki