Normy laboratoryjne - Gabinet lekarski Krzysztof Kowalczyk

Gabinet Lekarski Łomianki
Gabinet Lekarski Krzysztof Kowalczyk
Strona startowa
Przejdź do treści

Normy laboratoryjne

Porady medyczne > Inne badania
Przedstawione poniżej normy laboratoryjne nie mogą być podstawą do diagnozy. W każdym przypadku zlecone badania należy skonsultować z lekarzem.

Podstawowe badania biochemiczne:

Badanie

Normy (dla osób dorosłych)

Aminotransferaza alaninowa (ALAT, AIAT, ALT, GPT, SGPT)

5-40 U/I 
(85-680 nmol/l)

Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT, AST, GOT, SGOT)

5-40 U/l
(85-680 nmol/l)

Białko całkowite

60-80 g/l  
(6,0-8,0 g/dl)

Bilirubina całkowita

do 1,1 mg/dl
(do 19 µmol/l)
dla noworodków inne normy

Chlor (Cl, chlorki)

95-105 mmol/l

Cholesterol całkowity

< 200 mg/dl
(< 5,2 mmol/l)

Cholesterol LDL

< 130 mg/dl
(< 3,5 mmol/l)

UWAGA: osoby z chorobą wieńcową lub cukrzycą < 100 mg/dl (niektóre normy podają nawet <70 mg/dl

Cholesterol HDL

Mężczyźni: 35-70 mg/dl
(0,9-1,8 mmol/l)

Kobiety: 40-80 mg/dl
(1,0-2,1 mmol/l)

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH, LD)

120-230 U/l

Ferrytyna 

Mężczyźni: 15-200 µg/l
Kobiety: 12-150 µg/l

Fibrynogen

200-500 mg/dl
(2-5 g/l)

Fosfor (P, fosforany)

0,81-1,62 mmol/l
(2,5-5 mg/dl)

Fosfataza alkaliczna (fosfotaza zasadowa, ALP, Falk, FAL, FZ)

20-70 U/l

Fosfotaza kwaśna (ACP, FK)

0,1-0,63 U/l

Glukagon

< 150 ng/l

Glukoza (cukier)

3,9-6,4 mmol/l
(70-115 mg/dl)

Badanie na czczo

Gamma -glutamylotransferaza (GGT)

Mężczyźni: 18-100 U/l Kobiety: 10-66 U/l

Kinaza kreatynowa (CK)

Mężczyźni: 55-370 U/I
Kobiety: 40-285 U/l      

Kreatynina

62-124 mmol/l
(0,7-1,4 mg/dl)

Kwas moczowy

0,15-0,45 mmol/l
(2,5-8,0 mg/dl)

Mocznik

(15-39 mg/dl)

OB (Odczyn Biernackiego)

<10

Potas (K)

3,5-5,0 mmol/l (mEq/l)

Sód (Na)

135-145 mmol/l (mEq/l)

Trójglicerydy (triglicerydy, Tg)

50-200 mg/dl
(0,55-2,3 mmol/l)

Wapń (Ca)

2,1-2,6 mmol/l 
(8,5-10,5 mg/dl)

Żelazo (Fe)

50-175 mikrogramów/dl

Badanie ogólne moczu:

Badanie

Normy

Bakterie

nieobecne

Białko

nieobecne

Cukier (glukoza)

 nieobecny

Ciała ketonowe

nieobecne

Bilirubina

bilirubina całkowita   
< 1,1 mg/dl

bilirubina związana   
< 0,3 mg/dl

Krwinki białe (leukocyty, WBC)

0-5 krwinek w polu widzenia (wpw)

Krwinki czerwone (erytrocyty, RBC)

0-3 krwinki w polu widzenia (wpw)

Morfologia krwi:

Badanie

Normy

(dla osób dorosłych)

Hematokryt (HCT)

Kobiety: 37-47 %

Mężczyźni: 42-52 %

Hemoglobina (HGB, Hb)

Kobiety:
11,5-16,0 g/dl (7,2-10,0 mmol/l)

Mężczyźni:
12,5-18,0 g/dl (7,8-11,3 mmol/l)

Krwinki białe (leukocyty, WBC)

4,0-10,8 x 109/l

Bazocyty - Granulocyty zasadochłonne (BASO)

0-0,2 x 109/l

Eozynocyty - Granulocyty kwasochłonne (EOS)

0-0,45 x 109/l

Neutrocyty - Granulocyty obojętnochłonne (NEUT)

1,8-7,7 x 109/l

Limfocyty (LYMPH)

1,0-4,5 x 109/l

Monocyty (MONO)

0-0,8 x 109/l

Krwinki czerwone (erytrocyty, RBC)

Kobiety:
4,2-5,4 x 1012/l

Mężczyźni: 
4,7-6,1 x 1012/l

Płytki krwi - Trombocyty (PLT)

130-450 x 109/l

Rozkład objętości krwinek czerwonych (RDW)

11,5-14,5 %

Średnia objętość krwinek czerwonych (MCV, ŚOK)

Kobiety: 
81-99 fl

Mężczyźni: 
80-94 fl

Średnia zawartość hemoglobiny (MCH)

27-31 pg

Średnie stężenie hemoglobiny (MCHC)

33-37 g/dl

Ostrzeżenie
analityka medyczna
badanie ogólne moczu
morfologia
Treści zawarte w serwisie, nie mają na celu zastąpienia porady lekarskiej, ani wizyty u lekarza. Wszelkie informacje, podane w Serwisie, należy traktować wyłącznie jako źródło dodatkowych informacji, wymagających potwierdzenia przez Lekarza, Farmaceutę lub inną uprawnioną do tego osobę!
KRZYSZTOF KOWALCZYK - INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA; PROPHMED©; TRANSPORTCHORYCH.COM©; TRANSPORTCHORYCH.COM.PL© (NIP: 5271427641, REGON: 015209731)
Wróć do spisu treści