Prophmed - Gabinet lekarski

Krzysztof Kowalczyk Indywidualna Praktyka Lekarska Łomianki

Idź do treści

Refundacja

Aktualności

Lekarze nie odpowiadają za wysokość refundacji leków. Zasady i wysokość refundacji leków, sa określone przez odpowiednie ustawy, rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz są zawarte w kontraktach, pomiędzy Lekarzem a NFZ.
Pytania, dlaczego dany lek nie jest refundowany lub jest refundowany w stopniu, zdaniem Pacjenta lub Lekarza niewystarczającym, można kierować bezpośrednio do właściwego Oddziału NFZ a w dalszej kolejności do Rzecznika Praw Pacjenta. Uwagi na ten temat warto zgłaszać równiez do Naczelnej Rady Lekarskiej lub Okręgowych Izb Lekarskich.


Wzór prawidłowo wystawionej recepty refundowanej

Aby uniknąć nieporozumień, wynikłych z błędów formalnych lub niezrozumienia przepisów, poniżej znajduje się kilka wskazówek odnośnie warunków wystawiania przez Lekarza recepty refundowanej:

Wzór prawidłowo wystawionej recepty znajduje się na rysunku obok.
Do końca 2012 roku, recepty refundowane moga być wystawiane na drukach obowiązujących poprzednio. Warunkiem jest umieszczenie na nich tych samych danych co na "nowym" wzorze recepty.
Recepta refundowana, może zostać wystawiona tylko przez lekarza, który podpisał umowę z NFZ.
Pacjent na prośbę Lekarza, musi udowodnić, że jest osobą ubezpieczoną w Polsce lub innym kraju UE. Jedynymi dowodami aktualnego ubezpieczenia w Polsce jest druk RMUA, wystawiany przez pracodawcę na wniosek Pacjenta, dowód opłacenia składki zdrowotnej lub legitymacja emeryta/rencisty. Dodatkowe uprawnienia, także muszą być udokumentowane.
Pacjent oprócz danych o miejscu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (może to być albo miejsce zameldowania albo zamieszkania), powinien podać swój numer PESEL
Jeżeli na recepcie nie ma podanej informacji o stopniu refundacji, apteka wyda lek jako refundowany ale w najmniejszym możliwym stopniu.
W przypadku leków specjalistycznych, wydawanych bezpłatnie lub z odpowiednio wyższą refundacją, Pacjent minimum raz w roku, powinien być konsultowany w Poradni Specjalistycznej a Lekarz Specjalista, powinien wydać zaświadczenie o konieczności przyjmowania konkretnych leków przez Pacjenta. Kopię takiego zaświadczenia, należy zostawić w dokumentacji każdego Lekarza, który tak refundowany lek przepisze.
Apteka ma obowiązek informować Pacjenta o tańszym zamienniku każdego leku.
Na "starych" wzorach recept, pole oznaczone jako "ch. przewlekłe", powinno pozostać puste. Jeśli znajdzie się na nim literka "p", recepta będzie traktowana jako pełnopłatna...

TO NIE LEKARZE ANI FARMACEUCI USTALAJĄ TE ZASADY, NIE WINNIMY SIĘ ZATEM WZAJEMNIE. AKTUALNE INFORMACJE O ZMIANACH DOCIERAJĄ DO LEKARZY I APTEK, CZĘSTO ZA PÓŹNO. SPRAWDZAJMY, CZY RECEPTA JEST WYSTAWIONA PRAWIDLOWO.
LEKARZ, KTÓRY NIE MA PODPISANEJ UMOWY Z NFZ, ZAWSZE INFORMUJE O TYM PACJENTA, INFORMUJE GO TEŻ O PRZYSŁUGUJĄCYCH MU PRAWACH.

Wprowadzenie | Gabinet Lekarski | Zdjęcia | Adres i dojazd | Rejestracja, kalendarz wizyt | Fundacja PMED24 HELP | EKG, Holter, Spirometria | Leczenie uzależnień | Pozostale | Rekomendacje | stowarzyszenia | Aktualności | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego
darmowe liczniki