Spirometria - Gabinet lekarski Krzysztof Kowalczyk

Gabinet Lekarski Łomianki
Gabinet Lekarski Krzysztof Kowalczyk
Strona startowa
Przejdź do treści

Spirometria

Badania dodatkowe
Spirometr komputerowy
Badanie polega na pomiarze objętości powietrza przesuwającego się z lub do układu oddechowego podczas oddychania (cyklu oddechowego). Pomiary spirometryczne uzyskiwane są za pomocą spirometrów i dostarczają danych diagnostycznych o ilości oraz stanie czynnościowym miąszu płucnego. Badanie służy ocenie wydolno?ci oddechowej człowieka. Ma okreśić pojemność zawartych w płucach gazów i dać informację o sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Ma ono także za zadanie określenie szybkości i objętości wymiany gazowej w płucach. Wskazania Choroby układu oddechowego (astma, POCHP) Monitorowanie leczenia chorób płuc i oskrzeli.
W czasie badania pacjent oddycha poprzez ustnik połączony specjalną rurką z aparatem spirometrycznym. Niekiedy wymaga to założenia specjalnego zacisku na nos. Ponieważ ważne jest prawidłowe oddychanie w czasie badania, pacjent może być poproszony o kilka swobodnych wdechów i wydechów przed badaniem. Próby spirometryczne są zwykle kilkukrotnie powtarzane w czasie badania – zwykle 3 do 5 razy, nie więcej jednak niż 8.
Spirometrię wykonujemy aparatem brytyjskiej firmy BTL. Jest to spirometr komputerowy, do oceny wykorzystuje silną moc obliczeniową komputera, również wydruk wyniku badania jest czytelniejszy dla lekarza. Do badania używane są zawsze ustniki jednorazowe.
Treści zawarte w serwisie, nie mają na celu zastąpienia porady lekarskiej, ani wizyty u lekarza. Wszelkie informacje, podane w Serwisie, należy traktować wyłącznie jako źródło dodatkowych informacji, wymagających potwierdzenia przez Lekarza, Farmaceutę lub inną uprawnioną do tego osobę!
KRZYSZTOF KOWALCZYK - INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA; PROPHMED©; TRANSPORTCHORYCH.COM©; TRANSPORTCHORYCH.COM.PL© (NIP: 5271427641, REGON: 015209731)
Wróć do spisu treści